Ohjeita vuokralaiselle

Kuinka kauan asuntohakemus on voimassa?

  • Asuntohakemus tulee uusia 3 kuukauden välein

Kuinka kauan asunnon saaminen voi kestää?

  • Realian hakijarekisterissä on useita tuhansia asunnonhakijoita, minkä vuoksi emme valitettavasti voi arvioida tarkkaa aikaa asunnon saamiselle. Tarjonta vaihtelee suuresti eri paikkakuntien välillä

Millä perusteella Realia tarjoaa vuokra-asuntoja?

  • Vuokra-asunnon hakijan luottotietojen tulee olla kunnossa ja hänellä tulee olla riittävä vuokranmaksukyky

Tarvitsen vuokra-asunnon vain esim. putkiremontin ajaksi. Onnistuuko se Realian kautta?

  • Huoneistojen omistajat pääsääntöisesti arvostavat ja valitsevat vuokralaisen, joka viihtyy asunnossa mahdollisimman pitkään. Voit erikseen tiedustella, löytyisikö asuntoa lyhempään tarpeeseen (vähintään 3 kk).

Kuinka suuri vakuusmaksu Realian välittämissä asunnoissa on?

  • Vuokravakuus vaihtelee 0–2 kuukauden vuokran välillä riippuen kohteesta ja huoneiston omistajasta

Vuokrasuhteeni on päättynyt. Kuinka pian saan maksamani vakuusmaksun takaisin?

  • Vakuus palautetaan asunnon tarkistamisen jälkeen kohtuullisessa ajassa vuokrasuhteen päättymisestä (noin 30 vuorokauden kuluessa), mikäli vakuutta ei jouduta pidättämään 

Miten vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus pitää toimittaa, riittääkö sähköpostilla tehty irtisanomisilmoitus?

  • Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee aina toimittaa vuokranantajalle kirjallisena todistettavasti. Pelkkä sähköposti-ilmoitus ei ole riittävä, koska irtisanomiseen tarvitaan allekirjoitus. Skannattuna lähetetty, allekirjoitettu irtisanomisilmoituslomake hyväksytään. Suosittelemme vuokrasopimuksen sähköistä irtisanomista. Lue lisää vuokra-asunnon irtisanomisesta >

Vuokra-asuntoilmoituksessa mainitaan, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on 12 kuukauden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Mitä tämä tarkoittaa?

  • Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee sitoutua vuokraamaan asunto vähintään yhdeksi vuodeksi, eli voit irtisanoa asunnon 12 kuukauden kuluttua siitä kun vuokrasopimus on alkanut. Jos sinun kuitenkin tulee irtisanoa vuokrasopimus ennen sopimaasi ensimmäistä irtisanomispäivää, on kyseessä sopimusrikkomus ja olet velvollinen maksamaan vuokranantajalle sopimussakkona 1 tai 2 kuukauden vuokraa vastaavan summan.

Mikä on irtisanomisaika ja miten se lasketaan?

  • Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita tai tästä tai muusta laista muuta johdu.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta (vuokranantajan irtisanomis­aika). Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi (vuokralaisen irtisanomisaika).