Luottotietojen tarkistaminen ja henkilötietojen rekisteröiminen

Annan/Annamme luvan luottotietojen tarkistamiseen ja tietojen luovuttamiseen vuokranantajalle. Annan/Annamme suostumukseni/suostumuksemme siihen, että Realia Asuntovuokraus saa tarkastaa tietoni/tietomme nykyiseltä vuokranantajalta ja/tai työnantajalta. Annan/Annamme suostumukseni/suostumuksemme siihen, että henkilötietoni/henkilötietomme voidaan tallettaa välitysliikkeen asiakasrekisteriin henkilötietolain (523/1999) sallimissa rajoissa.

Olen tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja voidaan tallentaa välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen tietoinen, että luottotietoni tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Sitoudun pyydettäessä toimittamaan hakemuksen edellyttämät liitteet henkilökohtaisesti tai postitse, mikäli asuntoa tarjotaan.

Tarjotusta asunnosta riippuen

  • Todistus tuloista
  • Verotustodistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta

Hakijan elämäntilanteesta riippuen

  • Opiskelutodistus
  • Raskaustodistus
  • Lääkärintodistus
  • Todistus avioeron vireillepanosta
  • Selvitys kiinteistöstä
  • Todistus elatusvelvollisuudesta
  • Selvitys luotoista

Asukasvalinta tehdään vain sillä ehdolla, että asuntoon muuttaa vain hakemuksella mainitut henkilöt. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.