Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Realia Services Oy
Valimotie 17–19
00380 Helsinki

2. Arvontakilpailuun osallistuminen

Arvontaan voi osallistua vastaamalla Realia Asuntovuokrauksen Instagram tilillä arvontakilpailun kysymykseen ja tykkäämällä Asuntovuokrauksen tilistä. Realia Services Oy:n henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

3. Kilpailuaika ja arvonta

Kilpailu on voimassa 11.- 24.9.2021 välisenä aikana. Arvonta suoritetaan viimeistään 1.10.2021. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä.

4. Facebook/Instagramin vastuunvapautus

Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnassa. Realia Asuntovuokraus vapauttaa Facebook/Instagram kaikesta vastuusta. Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebook/Instagramiin.

5. Palkinto ja arvonta

Arvomme vastanneiden kesken yhden 100 euron arvoisen GoGiftin-lahjakortin, joka on hyödynnettävissä yli sataan liikkeeseen/elämykseen.

6. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Arvonnan palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Realia Asuntovuokraus vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Realia Asuntovuokrauksen rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

11. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.