Arvonnan ehdot

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestää Realia Asuntovuokraus (jäljempänä "Järjestäjä").

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua internetissä täyttämällä osallistumislomakkeen. Arvontaan osallistuminen edellyttää Realia Asuntovuokrauksen verkkosivujen tyytyväisyyskyselyyn vastaamista. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Osallistumalla arvontaan liittyy samalla Realia Groupin yhteystietorekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa hyviä, kohdennettuja etuja ja tarjouksia puhelimeen ja sähköpostiin suoramarkkinointirekistereistä maksimissaan kerran kuukaudessa. Näiden viestien yhteydessä voi kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Realia Groupin henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

3. Kilpailuaika

Arvonta-aika on 22.9.–6.10.2015. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kilpailun päätyttyä palkintoja. Palkintoina on 3kpl 2x12,50€ arvoisia kahden hengen Finnkinon leffalippupaketteja.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneille annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittajat sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli voittajat ovat antaneet virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajille, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintojaa tai niitä vastaavia korva voittajille.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot

Palkinnon voittaja vastaa kilpailupalkinnosta hänelle mahdollisesti aiheutuvista veroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Realia Groupin rekisteriselosteiden ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.