Vuokranantaja: tiesitkö tämän hyvästä vuokratavasta?

Asuntojen vuokraamista säädellään AHVL- eli asuinhuoneenvuokralailla. Lain lisäksi laaditun Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä.

Laissa säädeltyjä asunnon vuokraamiseen liittyviä asioita ovat muun muassa vuokrasopimuksen muoto ja kesto, vakuudet, asuinhuoneiston luovuttaminen toisen käyttöön, vastuut asunnon vahingoittamisesta sekä vuokran määräytyminen. Tämän lisäksi on olemassa vuokranantajan ja vuokralaisen oma etiketti, Hyvä Vuokratapa, joka säätelee asianmukaista käytöstä asunnon vuokraamisen yhteydessä. Vuonna 2008 päivitetyn ohjeistuksen laativat yhteistyössä Vuokralaisten Keskusliitto, Suomen Vuokranantajat SVA, Suomen Kiinteistöliitto ja RAKLI.

5 asiaa, jotka jokaisen vuokranantajan on hyvä tietää:

  • Vastoin yleistä luuloa muuttopäivä on lain mukaan vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos siis vuokrasopimus päättyy esimerkiksi kuun viimeisenä päivänä perjantaina, on muuttopäivä seuraavan kuun ensimmäinen maanantai, edellyttäen, että tämä maanantai ei satu olemaan pyhäpäivä. Jos huoneisto halutaan luovutettavan siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi jo muuttopäivänä, tulee siitä sopia vuokrasopimuksessa.
  • Vuokranantajan säilyttämän vakuuden on oltava erotettavissa vakuudenhaltijan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Rahavakuudelle kertyvästä korosta tulee sopia vuokrasuhteen alussa. Vuokralainen ei ole vastuussa esimerkiksi pienehköistä naarmuista, kolhuista tai muista vastaavista tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.
  • Vuokranantajan tulee aina sopia huoneistossa käynneistä erikseen vuokralaisen kanssa. Ilman lupaa huoneistossa käynti ei ole Hyvän Vuokratavan eikä lain mukaista. Vuokralainen ei saa kuitenkaan aiheettomasti estää tai vaikeuttaa huoneistoon pääsyä esimerkiksi tilanteissa, jossa asuntoa esitellään seuraavalle vuokralaiselle tai ostajalle.
  • Vuokranantaja voi irtisanoa ja jopa purkaa vuokrasopimuksen varoituksen antamisen jälkeen, jos vuokralaisen huoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Häiritsevällä elämällä tarkoitetaan säännöllisesti toistuvaa ja jatkuvaa muiden asumista häiritsevää ääntä tai muuta aistein havaittavaa haittaa. Asumiseen kuuluu kuitenkin jonkinasteisten äänten, kuten lasten äänten, sietäminen, ja vuokralaisen on voitava elää huoneistossa normaalisti.
  • Loppusiivous kuuluu vuokralaisen vastuisiin. Loppusiivouksesta on hyvä sopia vuokrasuhteen alussa ja siivouksen tasosta voi antaa vuokralaiselle myös kirjalliset ohjeet. Esimerkiksi ikkunoiden ja katon pesu eivät kuulu automaattisesti loppusiivoukseen.

Onko sinulla vuokra- tai sijoitusasunto, jonka haluaisit laittaa vuokralle? Lue vuokravälityspalvelustamme täällä>