Vuokramarkkinakatsaus Q2/2016

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,4 %

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin 2,4 % vuoden takaisesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,5 prosenttia ja muualla Suomessa 2,4 % vuoden takaisesta.

Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat vuoden toisella neljänneksellä keskimäärin 17,88 €/m² ja muualla Suomessa 11,52 €/m². Helsingissä vuokrat olivat 18,71 €/m² ja Espoossa 15,85 €/m². Voimakkainta vuokrien nousu pääkaupunkiseudulla oli jälleen Vantaalla, missä vuokrat nousivat 4,4 % vuoden takaisesta ollen 15,57 €/m² vuoden toisella neljänneksellä.

Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat keskimäärin 13,94 €/m², Turussa 12,98 €/m², Kuopiossa 13,07 €/m², Jyväskylässä 13,23 €/m² ja Oulussa 11,98 €/m².

Kesä ja syksy vilkasta aikaa vuokramarkkinoilla – tarjonta lisääntyy edelleen

Realia Asuntovuokrauksen vuokravälittäjät kertoivat yhtiön vuokramarkkinabarometrissä, että vuokra-asuntojen tarjonta lisääntyi edelleen vuoden toisen neljänneksen aikana.

”Tarjonta on jatkanut tasaista kasvuaan, ja uudisasuntoja valmistui myös toisen kvartaalin aikana runsaasti”, Realia Asuntovuokrauksen johtaja Jussi Lindholm kertoo.

”Luonnollisesti opiskelupaikkavalintojen jälkeen on tullut kysyntäpiikki, joka alkoi jo kesäkuussa. Mitään suurta muutosta kysynnässä verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna ei kuitenkaan ole ollut havaittavissa.”

Vuokravälittäjät kertoivat barometrissä vuokrausaikojen jonkin verran pidentyneen tarjonnan lisääntymisen ja hyvistä vuokralaisista koventuneen kilpailun vuoksi.

”Oikein hinnoitellussa asunnoissa vuokrausajat ovat säilyneet entisellään, huonokuntoisemmissa ja liian kalliiksi hinnoitelluissa taas vuokrausajat ovat pidentyneet. Asunnon laatutaso täytyy huomioida hinnoittelussa, sillä oikea hinnoittelu on tärkeä kriteeri vuokrauksessa onnistumisessa”, Lindholm sanoo.

Uudet asunnot kiinnostavat vuokralaisia

Uudet asunnot kiinnostavat vuokralaisia aiempaa enemmän. Tähän on vaikuttanut lisääntynyt tarjonta uudiskohteissa sekä vuokrahintojen erojen tasaantuminen uusien ja vanhojen kohteiden välillä. Uudistuotannon kasvu on lisännyt suuromistajien, kuten rahastojen, kiinnostusta asuntosijoittamiseen.  Uudiskohteissa asuntosijoittajia kiinnostavat vanhoja asuntoja nopeammat vuokrausajat sekä netto vuokratuottojen parempi ennustettavuus.  

”Teimme Realia Asuntovuokrauksessa ensimmäisen puolen vuoden aikana 25 % enemmän vuokrasopimuksia verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Sijoittajien lisääntynyt kiinnostus uudiskohteisiin tuo sekä suuromistajia että yksityisiä asuntosijoittajia lisää myös meidän asiakkaiksemme”, Lindholm kertoo.

”Tarjonnan lisääntyminen voi aiheuttaa yksityissijoittajille painetta joustaa vuokrissa alaspäin varsinkin niillä alueilla, joissa tarjonta on merkittävästi lisääntynyt tai vuokrahintojen taso on noussut korkeaksi”, Lindholm huomauttaa.

Realia Asuntovuokrauksen vuokravälittäjät ennustavat vuokramarkkinan säilyvän vireänä myös loppuvuonna.

Kuopiossa vuokra-asuntojen kysyntä tasaista läpi vuoden

Tarja Korhonen Realia Asuntovuokrauksen Kuopion toimistosta kertoo Kuopion vuokramarkkinoiden muuttuneen merkittävästi viimeisen vuoden aikana lisääntyneen uudistuotannon vuoksi.

”Markkinaan on tullut vuokranantajaksi paljon uusia toimijoita kuten sijoitusrahastoja. Uudistuotantoa Kuopiossa on ollut erityisesti Saaristokaupungin, Lehtoniemen ja Pihlajalaakson alueilla. Oikea hinnoittelu on tärkeää myös uudiskohteissa, jotta tyhjäkäynniltä vältytään”, Korhonen huomauttaa.

Kysyttyjä alueita vuokra-asunnoille Kuopiossa ovat keskustan lisäksi Puijonlaakso ja Niirala.

”Näillä alueilla kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Opiskelijoiden suosiossa ovat erityisesti Savilahden ja Puijonlaakson alueet”, Korhonen sanoo.

”Vuosi on ollut Kuopion toimistollamme kiireinen. Realia Asuntovuokrauksella on Kuopiossa paljon hyviä asuntoja halutuilla alueilla, ja kysyntää onkin ollut tasaisesti läpi vuoden”, Korhonen kertoo.

Lisätietoja:

Jussi Lindholm, johtaja, Realia Asuntovuokraus
Jussi.Lindholm@realia.fi
puh.  0400 612 326

 

Lähde: Tilastokeskus

 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokratasot, Q2/2016:

Lähde: Tilastokeskus