Vuoden 2015 asuntomarkkinatilanne asuntosijoittajan näkökulmasta

Asuntokauppavuodesta 2015 odotetaan kokonaisuutena viime vuoden kaltaista tai aavistuksen parempaa. Ennusteet Suomen taloudesta povaavat bkt:n nollakasvua ja epävarmuuden jatkumista. Matalat korot ja Euroopan keskuspankin tukitoimet tosin parantavat kuluttajien rahoitusasemaa ja ylläpitävät näin hintatasoa etenkin muuttovoittokaupunkien keskustoissa. Omistus- ja vuokra-asumisen suhteen odotetaan säilyvän ennallaan kaupunkien keskusta-alueiden korkeiden vuokratasojen vuoksi. Asuntomarkkinoilla alueelliset erot sekä taloyhtiöiden väliset erot tulevat korostumaan vuoden 2015 aikana.

Riskit ja mahdollisuudet asuntomarkkinoilla vuonna 2015

Realia Group on arvioinut asunto- ja kiinteistömarkkinoiden ajureiden merkitystä markkinoiden elpymiselle ja niiden todennäköistä toteutumista vuonna 2015. Markkinoilla on useampia tekijöitä, joiden vaikutukset ovat erisuuntaiset. Maltillinen talouskasvu, geopoliittinen epävarmuus ja hoitovastikkeiden kasvu toimivat jarruttavina tekijöinä.

Sen sijaan viimeaikaiset makropoliittiset linjaukset, matalat korkotasot ja uudisrakentaminen aktivoivat markkinoita ja saattavat tukea hintojen nousua. ”Asuntosijoittajan näkökulmasta sijoitusasunnon hankinta on edelleen houkuttelevaa alhaisen korkotason ja vuokrakysynnän kasvun johdosta erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa yksityiselle asuntosijoittajalle haasteellisinta onkin löytää pieniä sijoitusasuntoja”, kertoo Realia Asuntovuokrauksen myyntijohtaja Sari Halkosalmi.

Työttömyysprosentin pysyessä nykyisellään sillä ei uskota olevan vaikutusta asuntomarkkinoihin. Asuntopoliittiset uudistukset ovat avainasemassa positiivisen kasvun luonnille, joskin Realia Group arvioi muutosten olevan ensimmäisenä hallitusvuonna epätodennäköisiä.

Asuntomarkkinoilla alueellisia eroja

Alueelliset erot asuntomarkkinoilla ovat näkyneet toukokuussa myytävien asuntojen neliöhintojen vaihteluna. Asuntojen keskineliöhinnoissa näkyi laskua Tampereella, Oulussa, Vaasassa ja Kouvolassa. Hinnat taas nousivat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa, Lahdessa ja Porissa. Matala korkotaso kuitenkin pitää yllä asunto- ja kiinteistömarkkinoiden aktiivisuutta ja tukee hintatasoja.

Uusien asuntosijoittajien (asuntorahastot) määrän kasvun myötä vuokra-asuntotarjonta on kuitenkin lisääntynyt. ”Tämän johdosta kilpailu hyvistä vuokralaisista on koventunut ja vuokrausajat pidentyneet, mikä onkin tällä hetkellä asuntosijoittajille haasteellisinta. Tähän haasteeseen Realia Asuntovuokraus on kehittänyt Huoleton-palvelun, jonka kautta asuntosijoittaja saa asuntoonsa hyvän vuokralaisen lisäksi vuokratakauksen ensimmäiselle vuodelle”, Halkosalmi kertoo.

Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa yhä kasvukeskuksissa

Tilastokeskuksen mukaan Suomen asuntokannasta hieman reilu 30 % on vuokra-asuntoja. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa pienistä vuokra-asunnoista on pulaa, sillä nykyinen kaavoituspolitiikka ja rakentamismääräykset eivät tue pienten asuntojen rakentamista. Samalla sijoittajat ovat viime aikoina olleet erityisen kiinnostuneita näiden pienten asuntojen tuotoista, mikä on entisestään pahentanut kysynnän ja tarjonnan vääristymää. ”Vuokra-asuntomarkkinat ovat vilkastuneet hiljaisesta alkuvuodesta, ja kesäkuusta syyskuuhun eletään vuokramarkkinoiden vuoden kiireisintä aikaa, jolloin myös pienten asuntojen (yksiö-kaksio) vuokrataso on korkeimmillaan. Kuitenkin vuokra-asuntojen tarjonnan määrän kasvu ja vuokra-asunnonhakijoiden maksukyky hillitsee vuokrien nousupainetta”, Halkosalmi toteaa.

Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kasvukeskuksissa. ”Kysyntä on kasvanut ja tulee kasvamaan jatkossa kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla niihin kohdistuvan muuttoliikkeen johdosta. Lisäksi kysyntään vaikuttaa se, että entistä harvemmalla on mahdollisuutta ostaa omistusasuntoa tiukentuneiden asuntolainan saantivaatimusten, omarahoitusosuuksien sekä asuntolainojen korkovähennysoikeuden poistumisen (vuoteen 2019 mennessä) vuoksi. Vuokra-asuntojen tarjonta tulee myös lisääntymään jatkossa”, Halkosalmi ennustaa. Nähtäväksi jää, tuleeko uusi hallitus lisäämään joustavuutta rakennusten käyttötarvemuutoksille, mikä helpottaisi käyttämättömien toimistorakennusten hyödyntämistä asumisessa.

Haluatko tutustua asuntomarkkinoiden vuoteen 2015 enemmän? Lue Realia Groupin julkaisema asuntomarkkinaselvitys vuodelle 2015 >>