Taloyhtiön päätöksentekoon osallistuminen on paras tapa nostaa asuntosijoituksen arvoa

Puhtaan vuokratuoton tuijottaminen on kapea tapa tarkastella asuntosijoitusta. Pitkäaikaiseen arvonnousuun voi vaikuttaa ainoastaan osallistumalla aktiivisesti taloyhtiön päätöksentekoprosessiin. Arvonnousun näkökulmasta hyvä sijoituskohde on taloyhtiö, jolla on selkeä strategia, jonka toteuttamiseen sekä hallitus että isännöitsijä ovat sitoutuneet.

Asuntosijoittamisessa katse kohti jatkuvaa arvonkehitystä

Asuntosijoittamisesta puhuttaessa on perinteisesti keskitytty vahvasti vuokratuoton maksimoimisen näkökulmaan. Kiinteistökannan ikääntyessä ja asuntojen alueellisen hintakehityksen eriytyessä olisi kuitenkin entistä tärkeämpää, että myös asuntosijoittamisen toiseen puoleen, sijoituksen arvonkehitykseen, kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota.

"Paras keino kasvattaa sijoituksensa arvoa on ostaa huoneisto taloyhtiöstä, jossa on pitkän aikavälin taloyhtiöstrategia, jonka toteuttamiseen sekä taloyhtiön hallitus että isännöitsijä ovat sitoutuneet. Strategia ja siitä johdettu kunnossapitotarvesuunnitelma kertoo asunnon ostajalle selkeästi ja yksiselitteisesti, koska ja mitä peruskorjauksia tullaan suorittamaan, ja mikä on niiden arvioitu kustannus tulee olemaan", vinkkaa Realia Isännöinnin isännöintipalveluiden johtaja Jyrki Makkonen. Toinen ostovaiheessa tarkasteltava asia on kiinteistön elinkaarivelka: kuinka paljon kustannuksia aiheutuu pelkästään siitä, että kiinteistö palautetaan korjaustoimenpitein siihen kuntoon kuin se oli valmistuessaan, eli kurotaan kiinni vuosien ja vuosikymmenten aikana laiminlyödyt peruskorjaukset? Vasta sen jälkeen voidaan alkaa puhua aidosta arvonkorotuksesta.

Jyrki Makkonen muistuttaa myös, että ostopäätöksen jälkeenkin on tärkeää, että asuntosijoittaja osallistuu aktiivisesti arvonkehittämiseen eli taloyhtiön päätöksentekoon. Parhaiten se onnistuu vaikuttamalla yhtiökokouksissa, toimimalla taloyhtiön hallituksessa sekä varmistamalla, että taloyhtiön juoksevia asioita hoitaa asiantunteva isännöitsijä. Tämä tietysti vaatii aikaa ja paneutumista, joten tässä kohtaa kannattaa tarkkaan miettiä, voisiko vuokratuoton maksimoimisen, eli etupäässä vuokralaishallintaan liittyvät asiat, ulkoistaa osaavalle asiantuntijalle, jonka palvelut voi myöhemmin vähentää verotuksessa.